RENTA

  • ·       
Declaracions de
renta per a particulars
 
 
     
Gestió d’Empreses
y professionals:
Gestió Particular Assegurances per a particulars, professionals y empreses:
 
• Fiscal
• Laboral
• Herències
• Comptabilitat
• Assegurances

 

• Successions
• Donacions
• Declaració renta
• Etc...

 

• Vehicles i Motos
• Asseg. de llar
• Asseg. de salut
• Asseg. de vida
• Asseg. de viaje
• Plans de Jubilació
 
 

Fruita, 6      17486 Castelló d’Empúries      Tel./Fax 972 25 07 53       mariapolo(ad)sadeserveis.com